printen

Een zeer belangrijk onderdeel van een mailing is het adressenbestand. Goed onderhoud van dit bestand is noodzakelijk om de response zo hoog als mogelijk te houden. Dit onderhoud (z.g.n. beheer) bestaat uit het invoeren van nieuwe adressen, muteren van bestaande adressen en optimaliseren (selecteren samenvoegen, ontdubbelen en verrijken) van de totale adresbestanden.

Het aanleveren van adressen is mogelijk in de bestandformaten: Excel, Acces, CSV en DBF.
Briefteksten en andere opmaak dienen als Wordbestand of als PDF bijgeleverd te worden.
Op verzoek kan de complete opmaak (brief met koppelingen) worden verzorgd of kan bestaande opmaak worden aangepast.